Manteniments - Gonsai Electrónica

Vaya al Contenido

Manteniments

SAT (Servei Assistència tècnica)

PROTOCOL DE PROVES


Control d'elements mecànics dels equips:

 • Cables.
 • Transformadors.
 • Bobines.


Control de la temperatura de l'equip local.


Rectificador / carregador:

 • Reglatge de la tensió de bateria.
 • Limitació del corrent de bateria.
 • Funcionament correcte dels ventiladors.
 • Control dels condensadors de contínua.
 • Verificació de desconnexió i connexió automàtica del rectificador.


Batería:

 • Càrrega i descàrrega.
 • Prova d'autonomia.


Ondulador:

 • Reglatge de la tensió de sortida de l'ondulador.
 • Control de la freqüència de sortida.
 • Control de sincronització amb la xarxa.
 • Control de la intensitat de sortida.
 • Funcionament correcte dels ventiladors.
 • Control dels condensadors de filtrat de sortida.


By-pass estàtic:

 • Comprovació del sincronisme.
 • Realització de diverses commutacions amb xarxa verificant el perfecte estat.
 • Comprovar el bon funcionament del By-Pass manual.


Control de tots els paràmetres fonamentals del sistema i de les alarmes.

Comprobació de:

 • Tensió d'entrada al S.A.I ..
 • Tensió de sortida del rectificador.
 • Tensió de sortida del sistema.
 • Intensitat de sortida en cada fase.
 • Assaig del monitor i telemonitor.

Regreso al contenido